På palindromsiden er forfatteren/indsenderen noteret efter de fleste palindromer. Jeg kan naturligvis ikke garantere, at indsenderen faktisk selv har fundet på det (som den første), men jeg tror da på folk, når de skriver det. Generelt kan ingen naturligvis påstå, specielt for de korte palindromer, at de er de eneste i hele verden, der nogensinde har fundet på det, men så er de altså de første, der sendte pågældende palindrom til mig.

Jeg synes kreditering er på sin plads, fordi det har vist sig adskillige gange nu, at aviser og magasiner og andre websites gerne viderebringer palindromerne på en måde, så man får indtryk af, at de selv har fundet på dem. Og i tilfælde, hvor disse artiklers udbredelse og popularitet bl.a. skyldes palindromer fra denne hjemmeside, bør det selvfølgelig fremgå.

Jeg har tidligere diskuteret dette med en redaktøren af et andet sprogrelateret site, som ikke syntes, at man kunne tage kredit for palindromer, fordi de typisk er forholdsvis korte og findes som 'muligheder i sproget', der bare venter på at blive opdaget. Jeg er helt uenig og kan ikke se nogen principiel forskel på at kombinere ord og bogstaver til f.eks. et digt og herefter påberåbe sig forfatterret i forhold til at finde (på) et palindrom.

Jakob Fredslund